JJK:n yhteiskunnallinen vaikuttavuus huikeat 8,32 miljoonaa euroa vuodessa

14.05.2021

Taloudellisen vaikuttavuuden lisäksi JJK:n toiminnan laatu on arvioitu korkealle tasolle

Euroopan jalkapalloliitto UEFA on yhteistyössä Suomen palloliiton kanssa tarjonnut JJK:lle mahdollisuuden mallintaa SROI-työkalun avulla seuramme taloudellisia vaikutusta Jyväskylässä. UEFA SROI (Social Return on Investment) -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallilla on laskettu JJK Juniorit ry:n sekä JJK Jyväskylä ry:n (kettuyhteisö) tuottamaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta euroina.

Mallinnuksen mukaan JJK:n tuottama kokonaishyöty yhteiskunnalle on Jyväskylän alueella yli 8 milj. euroa joka vuosi. Vaikuttavuus koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Suomen talouteen kettuyhteisön toiminnalla on suoraa vaikutusta 4,92 milj. euron edestä. Arvioidut terveydelliset säästöt ovat 2,03 milj. euroa ja sosiaaliset säästöt 1,37 milj. euroa vuodessa yhteiskunnalle.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto pitää urheilun ja liikunnan roolia merkittävänä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemisessa.

– Tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, että urheiluseuroilla on kaupungille ja sen asukkaille valtavan suuri positiivinen vaikutus. Vaikutus on sitä vahvempi, mitä laadukkaampaa ja laajempaa seuran toiminta on. Tässäkin suhteessa JJK on yksi kaupungin lippulaivaseuroista, Koivisto kommentoi tutkimuksen tuloksia.

Vuonna 2019 Suomesta tuli yksi maista, jossa yhteistyössä UEFA:n kanssa toteutettiin UEFA SROI -mallinnus. Valtakunnan tasolla jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa ja laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.

– Suomalaisen jalkapallon hyöty yhteiskunnalle on SROI -mallinnuksen mukaan 1,25 miljardia euroa. Sijoitettu raha jalkapalloon ja urheiluun tuottaa hyvää yhteiskunnalle. Toivottavaa olisi, että kuntien resurssointi liikuntaan esimerkiksi investointeina perustuisi vastaavanlaisiin tutkimuksiin, toivoo Suomen palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.

UEFA SROI -mallinnusohjelma perustuu yli sataan tieteelliseen tutkimukseen ja sitä tehtäessä on kuultu asiantuntijoita mm. Euroopan kansallisista keskushallinnoista, yliopistoista ja lajiliitoista. Mallinnuksessa käytetään EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja. Suomessa tietolähteinä ovat lisäksi olleet mm. KIHU, THL, Likes, Valtion liikuntaneuvosto ja Tilastokeskus.

(Voit suurentaa kuvan klikkaamalla sitä)

Suomen palloliiton laatujärjestelmä on arvioinut JJK:n toiseksi korkeammalle tasolle

JJK:n toiminnan laatu on auditoitu ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta vuoden 2020 aikana. Toimintamme on arvioitu Suomen palloliiton laatujärjestelmän tasolle neljä (4/5). Suomen lähes tuhannesta jalkapalloseurasta on laatujärjestelmässä mukana 197 seuraa, joista tasoille 4 ja 5 on arvioitu yhteensä vain 14 kpl. Voimme siis perustellusti kehua kuuluvamme toiminnan laadun mittareiden mukaisesti suomalaisiin huippuseuroihin.

– JJK-junioreiden pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toimintamalli on osoittanut vahvuutensa jo vuosien ajan, mistä hyvänä osoituksena on, että seuran toiminta ei häiriinny, vaikka seuran vastuuhenkilöitä vaihtuu aika ajoin. JJK on kyennyt viemään toimintamallinsa arkeen siten, että sen itselleen asettamat tavoitteet ohjaavat tekemistä. Niiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja seura pyrkii toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Näistä tekijöistä johtuen JJK on saavuttanut Palloliiton laatujärjestelmässä toiseksi korkeimman tason 4, toteaa Timo Huttunen Suomen palloliiton seurapalvelujohtaja.

JJK Juniorit ry:n varapuheenjohtaja Caius Forsberg ja JJK Jyväskylä ry:n puheenjohtaja Tom Nevanpää haluavat muistuttaa, että suurin kiitos kuuluu kaikille seuran toiminnassa mukana oleville henkilöille, vapaaehtoisille, perheille sekä tukijoille.

– Olemme JJK:ssa tehneet määrätietoisesti töitä sen eteen, että toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja sen jalkauttamiseen. Nyt seurayhteisön johdonmukainen työ on todennettu sekä laadukkaaksi, että miljoonien eurojen vuosittaista taloudellista arvoa Jyväskylän kaupungille tuottavaksi. Kiitos tästä kuuluu kaikille seuran toiminnassa mukana olleille sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme, kiittävät Forsberg ja Nevanpää koko kettuyhteisöä.

Katso tarkemmat tiedot JJK:n SROI-mallinnuksesta tästä.

Lue lisää SROI:sta Palloliiton sivuilla täällä.

 

Lisätietoja:
Tom Nevanpää, JJK Jyväskylä ry., tom.nevanpaa@jjk.fi, 050 586 0368
Caius Forsberg, JJK Juniorit ry., caius.forsberg@jjk.fi, 044 0611 712